Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

f.lux warms up your screen at night to help you relax and wind down before bed. Created in 2008 to help screens look more like a book, f.lux is now informed by science in sleep and circadian biology to help you adjust your body's sense of night and day.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

F.lux Software LLC

Bản quyền

Copyright (C) 2008-2017 f.lux (R) Software LLC. All Rights Reserved.

Ngày phát hành

05/05/2017

Kích thước gần đúng

2,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web f.lux
Hỗ trợ f.lux

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của f.lux
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của f.lux
f.lux EULA and Privacy policy can be found online: https://justgetflux.com/eula/

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft