Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Goal of the game: ● Fly High, Bird! is a game that will make you impersonate a bird that wants to revenge the inhabitants of a hypothetical city. How to play: ● Click on the screen to "shoot" over the people; more people you'll hit and more will be the points that you'll be able to accumulate. ● Click the buttons Up and Down or rotate your smartphone towards or against you (if it is supplied with the gyroscope) to move the bird up and down so you can dodge obstacles (airplanes, houses and trees). ● As time passes, the airplanes will move faster and faster, making your task more difficult: make points keeping an eye on the obstacles that will appear.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • + Multi levels.
  • + Use coins to unlock new world.
  • + HQ graphics.
  • . Games free & easy to play, challenging to master! (No wifi games).

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AmgDev Studio

Ngày phát hành

29/04/2019

Kích thước gần đúng

36,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft