Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Basic and simple app as an alternative for using the integrated FM Radio receiver. Slide up and down to change the frequency, and save your favorite station. Double-tap to enter frequency manually. This App is hardware dependant will NOT WORK in some phones like some Lumia 950, Alcatel & HP models, and others. Also, it is not possible for developers to add the speaker option due to API limitations imposed by Microsoft.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lucio Martin Clavijo

Ngày phát hành

25/08/2016

Kích thước gần đúng

212 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (España, Alfabetización Internacional)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web FM Radio
Hỗ trợ FM Radio

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft