Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple Pomodoro technique app for Windows 10 Manage your time using pomodoro technique Free & no Ads Works with Windows 10 desktop and mobile Send your feedback and rate the app Pomodoro™ and Pomodoro Technique® are registered trademarks of Francesco Cirillo. This app is not affiliated with Francesco Cirillo.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mohamed Hussein

Được phát triển bởi

Mohamed Hussein

Ngày phát hành

21/01/2016

Kích thước gần đúng

17,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
中文(中国)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)
Română (România)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Focus 10

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft