219.900,00 ₫
219.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Customize Folder Icon and Color in One Click! Organise your Folders more Easily. Don't you know how to change standard yellow folder to a colourful and bright one? With FolderIco, give some color to Windows folders. With just a one click, colorize your folders, and discover a new intuitive way to classify your files. A quick look is now enough to identify the folder you are looking for! Classify your Folders by Priority. You can now classify your folders by priority. Red is an important folder, orange is urgent, green is no action needed... Choose the attributes that you like, so you'll never delete an important folder in error.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Maxim Gapchenko

Bản quyền

Maxim Gapchenko

Được phát triển bởi

Maxim Gapchenko

Ngày phát hành

28/03/2017

Kích thước gần đúng

13,07 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web FolderIco
Hỗ trợ FolderIco


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft