Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

foobar2000 mobile audio player This application is designed for phones and tablets. It can be installed on Windows desktop machines as well, but it is not meant to replace classic foobar2000.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Resolute

Bản quyền

(c) 2019 Resolute

Ngày phát hành

28/04/2016

Kích thước gần đúng

29,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
backgroundMediaPlayback

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web foobar2000 mobile
Hỗ trợ foobar2000 mobile


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft