Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

foobar2000 is an advanced freeware audio player for the Windows platform. Main features: * Supported audio formats include: MP3, MP4/M4A, CD Audio, WMA, Vorbis, Opus, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack. * Gapless playback. * Advanced tagging capabilities. * ReplayGain support. * Customizable keyboard shortcuts.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Resolute

Ngày phát hành

20/03/2018

Kích thước gần đúng

9,18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web foobar2000


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft