Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Can you score more than the other teams? Shoot past the keeper and make a goal!!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

code lab

Ngày phát hành

24/10/2016

Kích thước gần đúng

35,41 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft