Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

FortiClient App supports SSLVPN connection to FortiGate Gateway. SSLVPN allows you to create a secure SSL VPN connection between your device and FortiGate. Your connection will be fully encrypted and all traffic will be sent over the secure tunnel. It also supports FortiToken, 2-factor authentication.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FORTINET TECHNOLOGIES CANADA INC.

Được phát triển bởi

FORTINET TECHNOLOGIES CANADA INC.

Ngày phát hành

15/04/2016

Kích thước gần đúng

1020 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng chứng chỉ phần mềm và phần cứng có trên thiết bị của bạn
Truy cập tính năng VPN

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web FortiClient
Hỗ trợ FortiClient


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft