669.900,00 ₫Cung cấp mua tính năng mở rộng
Nhiều người chơi trực tuyến trên Xbox yêu cầu Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
669.900,00 ₫+
Tổng quan So sánh các phiên bản Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan
669.900,00 ₫ +
1.109.900,00 ₫ +

5 5

1.559.900,00 ₫ +

5 5