Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

It’s simple, professional, and powerful! Fotor for Windows Phone 8 is a perfect combination of many popular photo editing functions including basic editing tools, brilliant special effects, 1-tap-enhance technology, classic borders, collage, as well as other functions. Fotor includes brightness adjustment, cropping, rotation, blur, and also 1-tap-enhance to make your photo shooting more professional. It also includes nine photo effect categories each filled to the brim with amazing effects to make your photos stand out. We also offer a fully customizable collage feature, including movable template borders, dozens of classic templates, and different kinds of background templates. You have the freedom to make some awesome collages! [New features] * Collage • Template Selection • Template ratio • Basic adjustments: A) drag and pull photos by holding finger over photo for 2 seconds to swap the photos position within the collage B) resize the image display with 2 finger drag C) adjust the photo within the frame using 1 finger drag D) adjust the borders by using 1 finger to drag the template’s borders E) one finger tap will bring the an option menu to remove, rotate, or add a photo • Template border background • Template border adjustment * Save quality selection • Provides high, medium and low file size for photo saving options.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd

Được phát triển bởi

Chengdu Everimaging Science and Technology Co Ltd

Ngày phát hành

23/02/2013

Kích thước gần đúng

16,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Ảnh & video

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Fotor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft