Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Foxit PhantomPDF is the perfect solution for home/home offices, small and medium sized businesses, and large enterprises. Foxit PhantomPDF fits the diverse use cases that different users require. • PhantomPDF Standard - Ideal for groups of all sizes, Foxit PhantomPDF Standard delivers the right features at the right price to deliver professional looking PDF documents. • PhantomPDF Business - Robust for the needs of enterprises, Foxit PhantomPDF Business delivers a feature rich solution with the quality, security, deployability, and support essential for enterprise requirements. About Pricing Once you get this app from the store, you have 14-days free trial with all the features available. When the free trial expired, you need to pay for the app if you want to continue to use all the features. You can choose perpetual license for 1-time purchase or subscription plans as your like. Detailed price information is as follows. Perpetual license • PhantomPDF Standard $128.99 • PhantomPDF Business $158.99 Subscription • PhantomPDF Standard $13.99 per month and $95.99 per year • PhantomPDF Business $14.99 per month and $107.99 per year

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Foxit Software Inc.

Ngày phát hành

24/04/2018

Kích thước gần đúng

1,53 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Dansk (Danmark)
Deutsch (Deutschland)
Español (Latinoamérica)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft