Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Find your way to win in our great casino game! Choose your bet wisely and let the game begin! Our great design and interesting games will provid you a greatest pleasure of casino that you ever had! Download it and let's start!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

New interesting features inside!

Tính năng

  • Great design
  • Interesting games
  • Many types of betting
  • Wonderful characters

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Katunin

Ngày phát hành

15/07/2019

Kích thước gần đúng

19,52 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft