Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Friendbook for Facebook uses less data and works in all network conditions. Features • Download photos and videos to your device. NOTE: In order to download photos, click "View Full Size." • Dark theme for Facebook. • Facebook Turbo Mode (designed for slow or unstable internet connections) • Installs fast. • Windows Hello. • Plays videos without leaving the app. • Open websites using the app or the default browser. • Loads quickly. • Hides sponsored posts and shows the latest news (optional) Keeping up with friends is faster than ever. Do not forget to rate the app and send your suggestions to brightbits@techie.com

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Bright Bits

Bản quyền

Bright Bits

Ngày phát hành

08/03/2018

Kích thước gần đúng

20,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Friendbook Lite


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft