Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A funny and juicy ultimate match-2 blasting game in farmland. Raise your finger, simple tap tap the screen, with the most fascinating puzzles. Crush cubes and create powerful combos to pass levels. Play for free fun in this addicting puzzle game and your talent matching-skills in solving puzzles will be the key. - Tap more than 2 of the same fruits to blast them! - Tap more than 5 of the same fruits to generate special fruits: rocket, bomb or rainbow! - No switch and swap, only tap or pop fruit bomb! - Once you start smashing cubes, you won’t be able to stop! Highlights in game: - Cheery game for all age and Hours of endless cubes-blasting fun! - Easy and fun to play but challenging to master! - 1000+ fun & free fruits tap games and challenging levels. - Unique game objectives and dozens of entertaining obstacles! - Blast different special fruits which are designed very interesting. - Enter the crazy cartoon farm world starring Happy cow, Solve puzzles to help the cow and his pets friends as they travel around fruit-farm worlds! Join the party and keep blasting fruit cubes,make fruits legendry. Don't forget to rate and comment so that we can improve the game.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

* Level 248 issue has been fixed * Performance Update * Fixed Some Issues

Tính năng

  • Cheery game for all age and Hours of endless cubes-blasting fun!
  • 1000+ fun & free fruits tap games and challenging levels.
  • Unique game objectives and dozens of entertaining obstacles!
  • Easy and fun to play but challenging to master!
  • Once you start smashing cubes, you won’t be able to stop!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

IMAGINE PLAY

Được phát triển bởi

IMAGINE PLAY

Ngày phát hành

26/01/2019

Kích thước gần đúng

143,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Fruit Block - Puzzle Legend

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft