Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

FTP Manager Pro provides you a fast way to transfer and share your files. This app provides reliable file transfer between various devices and cloud storage, directly from your computer. File transfer between multiple devices Move files or entire directories between any combination of FTP servers, PC folders, Android mobile devices and cloud storage services directly from your computer. Keep a detailed log showing all transfer actions Maintain the history of connection status and file transfer activities. The transfer log can be very useful to troubleshoot connectivity or file transfer issues. It keeps track of each command that you execute and the server response. You can view the detailed information of the action including the type of events, date/time of occurrence, and a brief description. Perform multiple transfers Whenever you want to transfer multiple files, a queue becomes necessary. Transfer queue maintains the list of files and folders which are ready for transfer, currently transferring or failed to transfer. You can start and stop the transfer of files and folders in the transfer queue. Automatic resume capability Auto-reconnects and resumes the interrupted file transfer occurred due to a network glitch. You can select the number of retry attempts and the time frame between attempts. FTP Manager Pro automatically retries to establish the connection. Backup your connection profiles Want to move FTP Manager Pro on another computer without recreating all the profiles? Simply create a backup of your profiles and restore them on your new PC. This is essential in situations when you want to use the same profiles on another computer. Secure file transfer using FTPS and SFTP protocol Are you looking for a way to securely transfer your files anywhere? FTP Manager Pro supports FTP, FTPS and SFTP protocol for secure and reliable file transfers. FTPS (FTP over SSL) authenticates your connection using a user ID, password and SSL certificate. SFTP allows secure file transfer using password-based and public key based authentication. This enhances the security and control over file transfers in and outside of the network. Trial The free version allows you to use the application for 2 sessions without any limitations. If you need more time to evaluate FTP Manager Pro, we provide a free 7-day trial. You can access all the features of the application during the trial period. After the 7-day trial is completed, you will be charged the monthly fee to continue using FTP Manager Pro. To avoid any charges, cancel the subscription during the trial period from the Microsoft Store. Even after canceling you can still create and edit the connection profiles in FTP Manager Pro but you will not be able to transfer the files. At any time you can choose a monthly or yearly subscription to re-enable all features. Use the power of FTP Manager Pro to transfer your files securely. It takes only a few minutes to get started with FTP Manager Pro. So what are you waiting for? Download FTP Manager Pro now. LIKE US and STAY CONNECTED Facebook: https://www.facebook.com/Deskshare-1590403157932074 Deskshare: https://www.deskshare.com Support Forum: https://www.deskshare.com/forums/ds_topics3_Auto-FTP-Manager.aspx Contact Technical Support: https://www.deskshare.com/contact_tech.aspx

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

DeskShare

Bản quyền

Copyright Deskshare, Inc.

Được phát triển bởi

Deskshare

Ngày phát hành

21/12/2018

Kích thước gần đúng

48,29 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Hệ thống Tệp
Bắt đầu phiên thực thi mở rộng không bị giới hạn
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ
Sử dụng thư viện tài liệu của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web FTP Manager Pro
Hỗ trợ FTP Manager Pro


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft