Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This app is for the purpose of Futronic fingerprint scanners evaluation. Futronic fingerprint scanner FS80 or FS88 is required to use with this app for flat fingerprint image capture. This app can enroll, verify and identify fingerprint templates.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Futronic Technology Co. Ltd.

Bản quyền

Copyright © Futronic Technology Company Limited.

Được phát triển bởi

Futronic Technology Co. Ltd.

Ngày phát hành

23/06/2015

Kích thước gần đúng

833,79 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Bảo mật

Ứng dụng này có thể

Truy cập vào thiết bị được kết nối qua USB của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft