Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

GamePlan® for Windows. For GamePlan® customers. The GamePlan® system replaces paper-based playbooks and computer-based film study with the latest in mobile technology. GamePlan® uses Multi-Sensory Learning Technology (MSLT). MSLT is our unique platform that incorporates audio & visual learning technology that significantly enhances retention.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Global Apptitude

Bản quyền

GlobalApptitude LLC

Ngày phát hành

06/08/2015

Kích thước gần đúng

21,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GamePlan
Hỗ trợ GamePlan


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft