Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Gangster Crime Shooter - War has evolved, and so has the best sci-fi shooting action game! Get your gangstar weapons and guns ready for this ultimate action game. Step onto the battlefield and answer the call with the title that raised the bar for action shooter games with its great graphics, high-powered guns and intense action. Become gangstar in sci-fi shooting action game! Soldier! You are one step away from action-packed combat! Can you keep steady aim under heavy fire and gun down enemies while grenades are exploding all around you? Can you handle that kind of fun?! Welcome to the game then! Download Gangster Crime Shooter now FREE and enjoy!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Play Top Free Games

Ngày phát hành

05/05/2019

Kích thước gần đúng

47,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến đấu

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft