Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Check the availability and price of your drugs in a pharmacy near you, as simply as in an online pharmacy! See where is the nearest open or 24-hour pharmacy. It is impossible for every single pharmacy to keep all the drugs in stock all the time. From now you do not have to visit pharmacy after pharmacy in order to fill your prescription - just use the GdziePoLek app and let us tell you where to go GdziePoLek app allows you to search for and reserve drugs in local pharmacies. We will show you the nearest pharmacies that have your drug on stock, available for the immediate pickup. Thanks to GdziePoLek app you will get your medicine in 4 easy steps: - provide your location or use our hints - type the name of your drug - make a reservation - pick up medicines in the pharmacy of your choice On GdziePoLek app you can also consult with pharmacists, ask questions about your medicines and quickly receive professional answers. Get the GdziePoLek app today – reserve required medicines in the nearby pharmacies on your computer, smartphone or tablet. You can use GdziePoLek app for free.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GdziePoLek sp. z o.o.

Được phát triển bởi

GdziePoLek

Ngày phát hành

19/03/2019

Kích thước gần đúng

568 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Polski (Polska)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GdziePoLek
Hỗ trợ GdziePoLek


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft