Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The easiest way to create basic 3D models for 3D printing. You should just define desired parameters of your model and tap "Generate" button. More models are coming with the next releases.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Prokopi Nikolaev

Bản quyền

© Prokopi Nikolaev, 2015-2019

Ngày phát hành

22/10/2017

Kích thước gần đúng

7,06 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GenSTL
Hỗ trợ GenSTL


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft