Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Show GPX-files. Functions: - Show detailinformations - Display on map - Altitude diagram - Cache map for offline use

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

developerFlo

Được phát triển bởi

developerFlo

Ngày phát hành

12/03/2014

Kích thước gần đúng

1,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Deutsch (Deutschland)
English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ GEO-Tracker

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft