Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The best open-sourced cross-platform Github application on Windows. Period. (It is the only one so...) By the way, here are some of the features of GitIt: - Open Source. You can contribute and shape the future of GitIt itself! - Keep notified of all the notifications from Github. - Be updated with your events on Github. - See repositories, issues, users and Gists too! - View code of repositories - Add and edit files - Search anything from the Github Database - Can work on Desktop, Mobile, Xbox, Holograph but Mobile seems most suitable for this kind of app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Prajjwal

Được phát triển bởi

Prajjwal

Ngày phát hành

13/03/2017

Kích thước gần đúng

23,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GitIt
Hỗ trợ GitIt


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft