Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

App for testing external Bluetooth GPS. - NMEA sentences. - Location Map with location latitude and longitude. - Satellite sky view with DOP, HDOP, VDOP, Altitude and satellite signal strength. - doesn't use internal GPS and preserve battery power while geo-coordinates still available. CHANGELOG: v 1.0.1 - fix map view - geolocation sign based on hemisphere

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Just Windows Phone

Được phát triển bởi

Just Windows Phone

Ngày phát hành

09/01/2013

Kích thước gần đúng

398 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GPS Bluetooth
Hỗ trợ GPS Bluetooth

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft