GPS Tracker by FollowMee

GPS Tracker by FollowMee

FollowMee
Miễn phí
Ứng dụng này không hoạt động trên thiết bị của bạn.
Có thể yêu cầu phần cứng nhất định. Xem Yêu cầu Hệ thống để biết chi tiết.
Ứng dụng này không hoạt động trên thiết bị của bạn.
Có thể yêu cầu phần cứng nhất định. Xem Yêu cầu Hệ thống để biết chi tiết.
Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Mô tả

FollowMee GPS Tracker tracks location of a Windows device (phone or PC). Installing this app to a device that you want to track, it quietly records its locations (GPS, WiFi, or cellular triangulation) and uploads to a secured server. To monitor location of your tracked device, you simply open the FollowMee web site (http://www.FollowMee.com) in any browser (either desktop or mobile). Using this app, you can track your children's movement daily, follow whereabouts of your family members or employees. In additions, you can locate your lost or stolen device. After you download and install the app, you are asked to register your user name and password. Once the app is started, you can monitor its location in the FollowMee web site.

Khả dụng trên

PC

Thiết bị di động

Có gì mới trong phiên bản này

- Minor UI change

Tính năng

  • Free Location Monitor: There is no subscription fee to track your devices. Simply visit our web site (http://www.FollowMee.com) in your desktop or mobile browser
  • Tracking Multiple Devices: You can track multiple devices in your account. All your devices are shown in the same place
  • Real-Time Update: Location data for your device is available in our web site real-time. Please note that this feature is not available for WiFi-only devices
  • Geo-Fencing: You will receive notification email when your tracked device exits or enters the geo-fence. Geo-fencing can be set up in our web site
  • Opt-in Sharing: You can publish your tracks through URLs or downloadable KML files
  • Downloadable Report: You can download your raw data in HTML or CSV (Excel) file format
  • Multiple Mobile Platforms: GPS Tracker for other mobile platforms (iOS, Android, Blackberry) are available in our web site

Yêu cầu Hệ thống

Tối thiểu
Thiết bị của bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu để mở sản phẩm này
HĐH Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Kiến trúc ARM, x86, x64
Được đề xuất
Thiết bị của bạn phải đáp ứng các yêu cầu này để có trải nghiệm tốt nhất
HĐH Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8.1, Windows Phone 8
Kiến trúc ARM, x86, x64

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FollowMee
FollowMee LLC

Được phát triển bởi

FollowMee

Ngày phát hành

30/01/2013

Kích thước gần đúng

15,8 MB

Danh mục

Travel

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft

Name:

Type: onestore-filtersdropdown

Use STORE APP to preview

Xếp hạng và đánh giá

Để xếp hạng và đánh giá, hãy đăng nhập.