Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Follow tracks downloaded from internet (Strava, OpenRunner, …) and create your own using GPXTracker. GPXTracker allows you get statistics about the loaded GPX (elevation, length, …) and about your current course.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Loïc PELLETAN

Bản quyền

http://isyres.com/privacy.htm

Ngày phát hành

03/08/2018

Kích thước gần đúng

23,7 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web GPXTracker
Hỗ trợ GPXTracker


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft