Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Race across multiple continents in this Grand Prix game. Use your screen or the arrow keys to control your race car.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Game Motion Studio

Bản quyền

© 2019 Game Motion Studio

Được phát triển bởi

Game Motion Studio

Ngày phát hành

11/02/2019

Kích thước gần đúng

6,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Grand Prix Hero Pro


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft