Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Granny vs Tsunami Zombie War - Want to have fun shooting the scary zombies? Want to rescue an entire city from the zombie attack? Then do so with the Granny vs Tsunami Zombie War which is one of the best shooting games or zombie games. Granny vs Tsunami Zombie War street shooter is an addictive shooting game or hunting game, where you will have, to kill, the attacking zombies and rescue an entire city, using your weapon. An entire city is attacked unexpectedly by the scary zombies thereby creating a horror effect. The city is full of chaos and people move helter-skelter. The mission here is to kill all the zombies and rescue the city with your granny. To overcome the zombie attack, you will be given a pistol gun, sniper gun and a stick. The mission starts now! Complete all the levels to make sure all the zombies are dead, by playing one of the top shooting games and hunting games.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Granny vs Tsunami Zombie War - Want to have fun shooting the scary zombies? Want to rescue an entire city from the zombie attack? Then do so with the Granny vs Tsunami Zombie War which is one of the best shooting games or zombie games. Granny vs Tsunami Zombie War street shooter is an addictive shooting game or hunting game, where you will have, to kill, the attacking zombies and rescue an entire city, using your weapon. An entire city is attacked unexpectedly by the scary zombies thereby creating a horror effect. The city is full of chaos and people move helter-skelter. The mission here is to kill all the zombies and rescue the city with your granny. To overcome the zombie attack, you will be given a pistol gun, sniper gun and a stick. The mission starts now! Complete all the levels to make sure all the zombies are dead, by playing one of the top shooting games and hunting games.

Tính năng

  • Granny vs Tsunami Zombie War - Want to have fun shooting the scary zombies? Want to rescue an entire city from the zombie attack? Then do so with the Granny vs Tsunami Zombie War which is one of the

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

badSTUDIO Inc.

Ngày phát hành

23/07/2019

Kích thước gần đúng

44,97 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft