449.900,00 ₫
Nhiều người chơi trực tuyến trên Xbox yêu cầu Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).
449.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Supports Xbox Play Anywhere: yours to play on both Xbox One and Windows 10 PC at no additional cost. Halo Wars: Definitive Edition is an enhanced version of the real-time strategy classic, Halo Wars, updated to run natively on Xbox One and Windows 10. Set early in the iconic war between the Covenant and UNSC - made famous by the Halo FPS games - Halo Wars: Definitive Edition provides a unique angle on the war while bringing new heroes to the battlefield. Control large Halo armies and direct them in action-packed warfare. Halo Wars: Definitive Edition includes improved graphics, new achievements and all the DLC from the landmark game. Re-live the epic campaign or compete in online multiplayer battles with armies of powerful Halo forces at your command. Network play for this product is exclusive to Windows 10. Cross-play with Steam versions of the same game is not supported.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Optimized to run natively on Xbox One and Windows 10
  • Improved visual effects, graphics and audio
  • Up to 4K resolution on Windows 10 PC
  • All of the DLC created for the original game
  • New achievements
  • Bonus content

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Studios

Bản quyền

343 Industries

Được phát triển bởi

343 Industries / Behaviour Interactive

Ngày phát hành

20/04/2017

Kích thước gần đúng

9,4 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Cài đặt trên PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft