Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

What you don't yet know about your partner Find out in just 3 minutes a day with this fun-filled quiz-style game. Each day, answer 5 questions for your partner and 5 for yourself. Trigger surprising matches and mismatches! Earn points for good guess and and unlock challenges with each new level A daily tip and personalized activities will guide you toward a stronger, sexier and more satisfying coupledom Trigger discussions on unexpected, important or taboo topics Stay connected even when you're far apart or on a long distance relationship (LDR) Stretch yourselves to fun, fulfilling new limits.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HAPPY COUPLE SAS

Bản quyền

Happy Couple SAS

Được phát triển bởi

HAPPY COUPLE SAS

Ngày phát hành

16/01/2015

Kích thước gần đúng

24,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng danh bạ của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web HappyCouple
Hỗ trợ HappyCouple


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft