Giá gốc là 65.900,00 ₫, giá hiện tại 21.900,00 ₫
Giảm 67% • Còn lại 9 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

HEIC Converter, it is easy, fast and secure tool to convert your HEIC to other image format. It supports HEIC to PNG, JPG and JPEG image format. App converts your images locally no need to upload your file over the internet, use our service loved by thousand of users. Note: App is not compatible with Windows 10 S Mode. Features # heic to jpg, jpeg, png # Easy User Interface # Completely offline conversion # exif data preservation

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SoftPard Tech

Ngày phát hành

26/10/2018

Kích thước gần đúng

21,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web HEIC Image Converter Tool


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft