Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

This is an exciting adventure game. The ball jumps through the labyrinth of the tower. Swipe your finger across the screen and move the ball through the spiral. Levels are gradually becoming more complex. Don’t crush! Features: - Smooth and convenient control - Unique 3d game mechanics - Bouncing ball can have different skins - Suitable for both children and adults - Helix has multiple colors - Simple game-play, you just need to turn the ball The game, in which the ball jumps down over the helix obstacles will not leave anyone indifferent!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GameStrap

Bản quyền

2019 GameStrap

Được phát triển bởi

GameStrap+

Ngày phát hành

05/04/2019

Kích thước gần đúng

85,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft