Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Your device just got more personal. Say goodbye to entering the complex password and start using Windows Hello to unlock your device. You can verify your identity by Vancokey and VancoFOB solutions. Both Vancokey and VancoFOB are mobile-based authentication solutions that authenticate a user by using proximity awareness to their personal key fob and smartphone device they carry.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Vancosys Data Security Inc

Được phát triển bởi

Vancosys Data Security Inc

Ngày phát hành

17/02/2017

Kích thước gần đúng

33,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)
Truy cập kết nối Internet của bạn
secondaryAuthenticationFactor

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hellokey
Hỗ trợ Hellokey

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft