Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This app would help you to view the data in the file in hexadecimal code.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

L.Moriarty

Bản quyền

Copyright 2018年 林睿麒. All rights reserved.

Được phát triển bởi

L studio

Ngày phát hành

11/06/2018

Kích thước gần đúng

17,61 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hexa Data Reader
Hỗ trợ Hexa Data Reader


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft