Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

HOLE Strike - The most addictive game! Enter the arena and face the other holes in a fierce battle. Eat everything in sight with your black hole and expand it to eat more! Show them who is the biggest hole in town! Protect your car by eat every vehicle in sight with your black hole and help expand it to keep 100% car protection. Hole.io game is a circle controlling game. Control your hole character, and eat all your .io enemies ! The most addictive io game is Hole.io game! When hole becomes bigger, its strength to pull other things becomes much more powerfull. Eat.io is easy to use yet very funny to play ! Hole feels like starving, eat all your enemies in Hole Hole.io Strike! Have fun in Hole.io game 😉

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Free Simulator Games Online Ltd.

Ngày phát hành

20/05/2019

Kích thước gần đúng

86,7 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft