Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

With HoloTour, you can explore the beauty and history of Rome or uncover the hidden secrets of Machu Picchu. Effortlessly move and look around your real world to naturally interact with the elements of the tour. Immerse yourself with a unique combination of 360-degree video, spatial sound, and holographic scenery that creates a very real sense of presence: you’ll believe that you’re really there! Melissa, your personal tour guide, will also be there every step of the way. Her expert insight and fun attitude always provides a fresh perspective on your surroundings, taking you to impossible heights or stepping back in time to give you a tour unlike any other. This application requires a Windows Mixed Reality-ready PC and immersive headset, or Microsoft HoloLens.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

08/03/2016

Kích thước gần đúng

6,99 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
previewHfx
See your current and past surroundings
Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web HoloTour
Hỗ trợ HoloTour


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft