Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Control your Homewizard devices such as lights, somfy screens with this app. The following sensors are supported: - Switches - Dimmers - Somfy screens - Thermometers - Rainmeters - Windmeters - Cameras - Radiator valves - Heatlinks To use this app you need a Homewizard device. See http://www.homewizard.com for more information.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Robby Ceyssens

Bản quyền

Copyright © 2016, Ceyssens Robby

Được phát triển bởi

Robby Ceyssens

Ngày phát hành

19/12/2014

Kích thước gần đúng

9,1 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Nederlands (Nederland)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Homecontroller


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft