Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Hot.Pursuit is a Windows store and a Windows Phone store game where you have to avoid the cops and collect all the coins. You can get the power roller and smash the police cars but soon they will be back, ready to chase you again. The game has very addictive game play similar to the old and popular PacMan game. Keep playing.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Increasing difficulty
  • Addictive gameplay
  • Many Levels
  • Score
  • Music
  • Help

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SkyLine Gamez

Ngày phát hành

15/02/2016

Kích thước gần đúng

26,14 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hot.Pursuit
Hỗ trợ Hot.Pursuit


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft