Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

● Turn on the portable WiFi Hotspot feature with a single touch. ● Manage Hotspots the clever way. Hotspot Lite is an application which enables user to create Hotspot without turning the Data Connection ON(On Mobile) and without connecting to external Network(On PC). Download Hotspot Lite and enjoy real time battles with your friends. You can host server for MultiPlayer games such as MinecraftPE or CS1.6 etc and files sharing over Wi-Fi.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TechVidal

Bản quyền

© TechVidal

Được phát triển bởi

TechVidal

Ngày phát hành

19/09/2016

Kích thước gần đúng

17,2 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Quét và kết nối với mạng Wi-Fi
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Hotspot Lite


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft