Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

With the HP DesignJet Print Experience application, you will be able to select the full set of options available to print documents and images to your HP DesignJet printer so you will enjoy all the possibilities of your printer. This is the recommended printing application for HP DesignJet printers. In addition, the HP DesignJet Print Experience provides status information about the printer, ink, and paper. HP DesignJet Print Experience supports the following printers: HP DesignJet T920 ePrinter series, HP DesignJet T1500 ePrinter series, HP DesignJet T2500 eMultifunction Printer series, HP DesignJet T3500 Production Printer, HP DesignJet D5800 Production Printer, HP DesignJet Z6600 Production Printer, HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer, HP DesignJet T7200 Production Printer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HP Inc.

Bản quyền

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Được phát triển bởi

HP Inc.

Ngày phát hành

31/01/2018

Kích thước gần đúng

3,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Català (Català)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ HP Designjet Print Experience


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft