Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Secure mobile printing for your business If you’re already using the HP ePrint Enterprise solution, this app will make your mobile printing even more mobile! The HP ePrint Enterprise app adds the ability to easily print email, documents, and more right from your phone or tablet. HP ePrint Enterprise is a private cloud-based solution that enables secure printing from mobile devices to any registered printer on your corporate network. The HP ePrint Enterprise solution must be purchased separately. For more information, go to www.hp.com/go/eprintenterprise. How it works: 1. Open the HP ePrint Enterprise app and select the content you want to print (email, photo, documents). 2. Review the list of network printers and select your printer. 3. Go to your selected network printer and get your printout. For printing to HP printers without using private cloud based solution, check the HP AiO Remote app. Updates: •Share Target for supported files •Minor Bug Fixes Supported Environments •Works on Windows Phone 8.1. •Works with HP ePrint Enterprise Server 2.2 to 4.1 *Note: Some Chinese, Japanese, and Korean emails may not print properly.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HP Inc.

Được phát triển bởi

HP Inc.

Ngày phát hành

23/01/2015

Kích thước gần đúng

3,23 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Kinh doanh

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Português (Brasil)
English (United States)
Italiano (Italia)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(台灣)
Español (España, Alfabetización Internacional)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft