Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Hudl provides online video analysis and coaching tools to sports teams at all levels. Hudl is currently being used by high schools, colleges, youth leagues, and professional teams across the United States. This app is free with your Hudl membership, allowing you to watch any videos that you’ve uploaded to your Hudl account. Additionally, you’ll be able to view breakdown data you’ve added to your video clips – all you need is an internet connection. If you don’t have a Hudl membership, you can go to hudl.com to sign-up or start a free trial today!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Hudl

Bản quyền

Hudl is a product and service of Agile Sports Technologies. All text and design is copyright © 2007-2013. All rights reserved.

Ngày phát hành

31/10/2012

Kích thước gần đúng

3,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hudl
Hỗ trợ Hudl


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft