Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You are a lonely cell floating in agar. And you are very hungry! Control your tiny cell and eat the others to grow larger. But you have to be careful: larger cells controlled by other players, likewise, will seek to absorb you. Survive by gliding around. There are green viruses that can split you into small pieces if you are big enough. Can you become the biggest cell in the game?

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

• Added tablet/desktop version

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Łukasz Rejman

Ngày phát hành

18/10/2017

Kích thước gần đúng

24,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Polski (Polska)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hungry Cells
Hỗ trợ Hungry Cells

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft