Giá gốc là 111.900,00 ₫, giá hiện tại 21.900,00 ₫
Giảm 80% • Còn lại 13 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Hoposphere 2 offers an unusual journey. You are the owner of an unusual vehicle that allows you to travel between worlds. In this large and vibrant game you will fly on spaceships, ride an all-terrain vehicle-ball and overcome long distances on foot fighting with the creatures of parallel worlds. You are waiting for many levels, bright and rich graphics and unusual puzzles. Go hero! You can free this world! You will find a survey of the world on a unique vehicle and on foot. Flights on a spaceship. Lots of levels. Beautiful graphics and entertaining story. 3 endings. Non lineral game.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Description corrections.

Tính năng

  • Marble ball
  • Hardcore
  • Beauty
  • Non lineral
  • Character customisation
  • 3 endings
  • Atmospheric

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Poor Cat

Được phát triển bởi

Poor Cat

Ngày phát hành

29/08/2019

Kích thước gần đúng

2,32 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Hyposphere 2
Hỗ trợ Hyposphere 2


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft