Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Internet Download Manager (IDM) is a popular tool to increase download speeds by up to 5 times, resume and schedule downloads. Comprehensive error recovery and resume capability will restart broken or interrupted downloads due to lost connections, network problems, computer shutdowns, or unexpected power outages. This Microsoft Edge extension requires that IDM desktop application is installed. Integration module adds "Download with IDM" context menu item for the file links and displays Download panel over page-embedded multimedia content, providing various helper functions to the main application as well. Internet Download Manager can be downloaded and installed from the official website: http://www.internetdownloadmanager.com/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tonec Inc.

Bản quyền

http://www.internetdownloadmanager.com/support/terms-and-conditions.html

Kích thước gần đúng

260 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi thông tin của bạn trên các trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft