Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

iDownload Manager (iDM) is the fastest and most feature-rich download manager available for Windows 10. iDM can download upto 10x faster than standard web browsers. Features like pause/resume, scheduler, queues, etc. make iDM the most complete download manager in the Windows Store. With comprehensive error recovery and resume capability, iDM will restart interrupted downloads due to network issues, power outages or computer shutdown. iDM features smart file segmentation technology to download files on multiple threads to accelerate downloads like never before. And if required, iDM can limit the total network bandwidth usage as well. With available browser extensions, iDM integrates seamlessly with your browsers. Distinctive features: • Download YouTube videos in 4K. • Download pause/resume support. • Can limit network usage. • Download scheduler with queues. • Automatic download categorization. • Multi-threaded downloads. • Info rich download dashboard. • Chrome, Firefix, Edge browser integration. • Clipboard monitoring for URLs. • High speed background downloading. • Different color schemes for app with custom theme creator. • Ability to put PC to sleep/shutdown post download completion.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Optimilia Studios

Bản quyền

© Optimilia Studios. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

Optimilia Studios

Ngày phát hành

26/03/2018

Kích thước gần đúng

89,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft