Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Image raw is a simple image viewer. It is designed as a companion app for digicam remote and shutter remote app. Allows the photographer to quickly review images downloaded from the camera. It can also be used as a standalone raw image viewer. The following image formats are supported: 3FR ARW BMP CR2 CRW DNG GIF/Animated GIF JPG/JPEG NEF ORF PNG RAF RW2 TIFF/TIF To use this app, simply browse to the folder where the images are stored and tap on the list to open individual image. Use with touch screen: pinch to zoom in out, swipe/drag to move the image around Use with mouse/keyboard: Ctrl+mouse wheel to zoom in/out, use mouse scroll wheel or drag the on screen scroll bar to move the image around. Double click to quickly zoom in/out. Use with multitouch trackpad Pinch to zoom in/out, two fingers swipe to drag image around. Please note this app uses 'Libraw' as the raw file decoder. For more information and the complete list of supported cameras, please visit: https://www.libraw.org/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

FredsToolbox

Bản quyền

Copyrighted 2018 Fred's Toolbox

Được phát triển bởi

Fred's Toolbox

Ngày phát hành

14/05/2018

Kích thước gần đúng

5,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Image Raw


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft