Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Import Contact allows you to view the contacts that you may receive from iOS / Android devices via text, emails etc.. Windows Mobile does not natively support this format and Import Contact bridges this gap by allowing them to be viewed in to People app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Lolam

Được phát triển bởi

Lolam

Ngày phát hành

03/01/2017

Kích thước gần đúng

16,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft