Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Device Information App with Mixed Reality support Release: A utility application that provides pertinent device information such as WiFi address and OS Version. Usage: Information tab provides general device and system information Mixed Reality tab (if available) provides MR details

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Imajion

Bản quyền

C 2019 Imajion

Được phát triển bởi

Imajion

Ngày phát hành

31/05/2019

Kích thước gần đúng

35,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Phát hiện chuyển động hiện tại của thiết bị của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn
See your current and past surroundings
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web InformationxR
Hỗ trợ InformationxR

Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của InformationxR
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của InformationxR
All rights reserved.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft