Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Take notes, annotate, create documents, sketch ideas, make photo montage, keep a journal, ... doodle your world in a creative way ! Depending on your device, draw with your stylus, your fingers or with a computer mouse. You can also combine active stylus and touch gestures to zoom or move the paper. MULTIMEDIA OBJECTS: - Insert photos on the pages from your device, clipboard, camera, or web page. - Insert videos, audios records on the pages, from a file, camera or a web page. - Import PDF files and insert pages as images on the pages. - Import PDF files as a book. - Insert maps as an image on the pages. - Extract text from images (OCR). GO FURTHER WITH YOUR INKS: - Handwriting recognition : your inks strokes can be exported into raw text. * - Ink shape recognition: convert your ink strokes into geometric shapes. * - Ink to text: In one move, convert the selected ink strokes into editable text. - Manipulate the selected ink strokes: copy, paste, duplicate, resize, change color. INTERACT WITH WINDOWS 10: - Create toast notifications: reminders, alarms linked to your saved pages. - Pin your saved pages to start screen. - Record your thoughts and draw at the same time. PRODUCTIVITY AT ITS FINEST: - View, sort, organize books and pages. - Copy, duplicates pages. - Open a book and work on the current book. - Keep working on the last opened page. - Print pages, books or a collection of books. SHOW YOUR WORK: - Save your creation to PNG, JPG, JPEG, BMP, TIFF, GIF. - Share your masterpiece to Twitter, Facebook, E-Mail, OneDrive... it depends on what apps you have installed. - Presentation mode: slideshow with automatic playing (can be played across devices). LINKED TO YOUR ONEDRIVE ACCOUNT: - Make an online album. - Sync your pages and books. PRO FEATURES: - Import a custom page template. - Import a custom book cover. - Export handwritten notes in SVG format. - Save your own brushes. - Save your favorites colors.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Giuapps

Được phát triển bởi

Giuapps

Ngày phát hành

18/07/2016

Kích thước gần đúng

46,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
Italiano (Italia)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Inkodo


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft